Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

dwujęzyczne niepubliczne przedszkole i żłobek

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń. uczestnicy projektu VITAL

 

 

Od początku istnienia naszej placówki uczestniczymy w programach szkoleń zagranicznych dla nauczycieli i projektach edukacyjnych realizowanych wspólnie z placówkami edukacyjnymi z innych krajów.

Mapa szkoleń zagranicznych (anglojęzycznych), w których uczestniczyli nauczyciele z naszej placówki,  czytaj wiecej...   czytaj wiecej...

 

Co roku zapraszamy również anglojęzycznych Gości z całego świata. Przedszkolaki mogą dzięki temu sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się j.angielskim. Przy okazji poszerzają swoje horyzonty poprzez odkrywanie innych kultur i zwyczajów panujących w odległych krajach.

Mapa krajów z których przyjechali do nas anglojęzyczni goście,  czytaj więcej...

 

vital logo

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem międzynarodowego Projektu pod nazwą VITAL.

VITAL to projekt Erasmus+ KA2 - strategiczne partnerstwo, które łączy doświadczenie pięciu organizacji z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Polski.

Czas projektu: wrzesień 2016 - sierpień 2018

O projekcie

W odpowiedzi na rosnące znaczenie innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w celu zapewnienia dzieciom umiejętności komunikowania się i wyrażania siebie, nasz projekt ma na celu znalezienie innowacyjnych sposobów wykorzystania technik i narzędzi wizualnych w nauczaniu w pierwszych latach kształcenia. Techniki wizualne są tu rozumiane jako część kompleksowej edukacji komunikacyjnej (na wszystkich poziomach), dlatego nasz projekt przede wszystkim ma na celu:

  • zwiększenie kluczowych kompetencji dzieci niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i ich rozwoju osobistego, poprzez opracowanie solidnej metodologii, która wykorzystuje metody pozwalające na rozwój podstawowych umiejętności dzięki stosowaniu technik wizualnych.
  • wyposażenie kadry nauczycielskiej i pracowników niedydaktycznych w umiejętności, kluczowe zasady i odpowiednią metodologię w celu wspierania komunikacji poprzez stosowanie technik i narzędzi wizualnych.
  • opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych i najlepszych praktyk naszych działań dydaktycznych, które będą wspierać inne placówki w całej Europie oraz pozwolą na integrację dzieci pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Głównym celem projektu jest opracowanie i zastosowanie umiejętności i materiałów bazujących na zasadach komunikacji wizualnej. W szczególności koncentruje się on na zastosowaniu technik narracji tj. storytelling, narracji cyfrowej, wykorzystania sztuki i mediów, a także edukacji terenowej do rozwijania twórczych strategii potrzebnych do integracji wszystkich dzieci, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin społecznie nieuprzywilejowanych.
Nauczyciele będą zaangażowani w szereg wspólnych szkoleń w Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i we Włoszech, które będą następnie kaskadowo przekazywane wszystkim pracownikom w placówkach. Dzieci będą aktywnie zaangażowane w rozwój prac i będą dzieliły się swoim doświadczeniem z rówieśnikami z krajów biorących udział w projekcie. Projekt przewiduje, że pracownicy oraz dzieci pracują razem, aby opracować wachlarz środków.

Nasi partnerzy:

Language Education and Partnerships, Wielka Brytania - jest to firma szkoleniowa, oferująca szeroki zakres usług edukacyjnych dla uczniów i stażystów oraz doskonalenie zawodowego dla doświadczonych nauczycieli i wychowawców.
Prowadzony przez mały zespół ekspertów (z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów i zarządzania w ramach programów europejskich i krajowych inicjatyw, w tym dostarczenia kursów stacjonarnych, wizyt studyjnych i warsztatów), działalność LEAP Ltd jest prowadzona na dużym obszarze w ramach lokalnych i krajowych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, imprez i wspólnych projektów w innych krajach europejskich.

Bridgewater Primary School, Wielka Brytania - to szkoła podstawowa w Northampton, zapewniająca inspirujące, nowoczesne nauczanie, wspierająca dzieci w osiąganiu najlepszych rezultatów. Ich etos to włączenie wszystkich członków społeczności szkolnej w proces nauczania, tak, aby każde dziecko było dostrzeżone i mogło odnieść sukces.
Program nauczania w szkole jest tematyczny i jego celem jest zaangażowanie wszystkich uczniów. Ich celem jest dać uczniom mocne fundamenty, tak aby w przyszłości mogły rozwijać swoje pomysły i koncepcje. Rozwijanie myślenia u dzieci jest kluczem do zrozumienia, w jakim miejscu uczenia, one się znajdują i jakie będą ich kolejne kroki. Słowo "wyzwanie" jest integralną częścią podejścia i postawy. Komponuje się ono z pozytywnym podejściem do dziecka i zdolnością do empatii. Żadne dziecko nie jest ograniczane, a wynik otwiera je na nowe możliwości.

Fundacja Cresci@Mo, Włochy - założona przez Gminę Modena fundacja, powstała w celu zarządzania, poprzez model innowacyjny, szkołami i usługami edukacyjnymi. Skierowana jest do dzieci w wieku 0-6 lat, zbierająca i rozwijająca doświadczenia zdobyte przez miasto Modena. Fundacja zarządza 10 przedszkolami dla dzieci w wieku od 3 do 6. Celami Fundacji jest rozwoju tożsamości dzieci, ich autonomii, poczucia obywatelskiego i wiedzy. Wspiera obszary emocjonalne, społeczne i poznawcze dzieci z poszanowaniem etapów ich rozwoju osobistego.
Fundacja promuje zaangażowanie pracowników, uznając centralną rolę wychowawców i nauczycieli, w budowę i realizacji projektu edukacyjnego. Rodzice są włączeni do udziału w projektach edukacyjnych, współpracują i są aktywną częścią życia przedszkolnego. Rodzice są postrzegani jako czynnik do stymulowania, wzmocnienia i aranżowania współpracy między rodzinami.

CEIP Gloria Fuertes Alzira, Hiszpania - główną cechą tej placówki jest prowadzenie wielojęzycznego, doświadczalnego program nauczania. 80% nauczania odbywa się w języku obcym. W tym przypadku, językiem obcym jest angielski, obok dwóch innych języków urzędowych (walenckiego i hiszpańskiego) używanych w szkole w celu poprawy kompetencji komunikacyjnej uczniów, jak i również nauki przedmiotów pozajęzykowych. Szkoła jest zróżnicowana kulturowo, z 19 różnymi językami reprezentowanymi przez jej uczniów. Szkoła skupia się na rozwoju wymiaru europejskiego w celu wspierania internacjonalizacji placówki. W tym celu, w ciągu ostatnich kilku lat, realizowali kilka projektów międzynarodowych w tym e-Twinning.

Blog projektu: https://vitalproject.net/ 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych szkoleń:

 2016.09.   Szkolenie zagraniczne w Hiszpanii 

Szkolenie hiszpania 2016.09

                              

2016.11.    Szkolenie zagraniczne w Anglii

 

  szkolenie Anglia 2016.11

 

   2017.06.      Szkolenie w Polsce (Bydgoszcz)

 

                             

2017.11.   Szkolenie zagraniczne w Hiszpanii

szkolenie zagraniczne nauczycieli Hiszpania Przedszkole Niepubliczne anglojęzyczne Misiolandia Bydgoszcz fordon

 

 

 

 

 
 
 

 

erasmuslogo vital

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Agreement Number: 2016-1-UK01-KA201-024387


 

  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIOLANDIA
                 ul. Łowicka 45,  85-776 Bydgoszcz
                        tel. +48 52 320-20-98

                           www.misiolandia.pl

                    banermail3