Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

niepubliczne przedszkole artystyczno-językowe

Comenius logo

 

TYTUŁ PROJEKTU:  Outdoor Learning – czyli nauczanie poprzez naturę i zaplanowane aktywności na świeżym powietrzu

10 OL

 

 CELE PROJEKTU

 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie założeń programu "Outdoor learning" – Edukacji Ekologicznej i Terenowej.4 OL
 • Zdobycie nowych umiejętności w tworzeniu, planowaniu i organizacji dziecięcej aktywności i działań na świeżym powietrzu, zbliżenie dziecka do świata przyrody, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.
 • Podniesienie jakości edukacji w naszej instytucji i promowanie innowacyjnych metod wśród nauczycieli.
 • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań dzieci.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, naturalne hartowanie organizmu, zapobieganie niezborności ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności miękkich, emocjonalnych i społecznych dziecka poprzez zorganizowaną aktyność , ukierunkowaną na konkretny cel.
 • Opracowanie i wdrożenie od września 2015 Programu Edukacji Ekologicznej i Terenowej w przedszkolu.

 9 OL


OPIS PROJEKTU

Pomysł na projekt jest odpowiedzią na niepokojące badania dotyczące rozwoju fizycznego dzieci. Korzystając z doświadczeń nauczycieli z przedszkoli3 OL Tomasjordneset w Tromso, w Norwegii, opracowaliśmy Program Edukacji Ekologicznej i Terenowej. Pobyt w Norwegii umożliwił nam zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji typu „outdoor”. 6 nauczyciel miało okazje zdobyć nowe umiejętności w planowaniu i organizacji aktywności związanych z outdoor learning. Dowiedziałyśmy się jak praktycznie realizować założenia Program, w celu rozwinięcia zarówno świadomości ekologicznej jak i sprawności fizycznej dzieci. Wzięłyśmy udział w warsztatach, wykładach, obserwowałyśmy zajęcia w terenie. Wspólnie wypracowaliśmy model Edukacji, tak aby miał on wpływ na kształtowanie człowieka, jego umiejętności miękkich, społecznych, emocjonalnych, i jednocześnie był atrakcyjny i motywujący dla dzieci. Są to zajęcia grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności w naturalnym otoczeniu.
Nasz Program Edukacji Ekologicznej i Terenowej, zakłada:

 • działania na rzecz środowiska, które uczą tolerancji, łagodzą agresję, rozwijają umiejętności harmonijnego współistnienia z przyrodą,
 • wykorzystanie gier i zabaw terenowych, zorientowanych na określony cel np. wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność pracy w grupie, zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia,
 • nawiązanie do podstawy programowej i realizację jej elementów, prowadząc zajęcia dydaktyczne w różnych ekosystemach.


8 OL 1 OL   

REZULTATY PROJEKTU

 • Opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej i Terenowej.
 • Wypracowanie form pracy, które doskonalą takie umiejętności miękkie jak: samodzielność, odpowiedzialność, odwaga, zaradność, wiara w swoje możliwości, wzrost samooceny, komunikacja, praca w zespole.
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby obcowania ze zjawiskami przyrodniczymi w warunkach naturalnych.
 • Dziecko odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko , nabywa wiadomości na temat sposobów zapobiegania dewastacji środowiska.
 • Poznawanie i zgłębienie świata przyrody po przez bezpośrednie doświadczenie i eksperymenty w kontakcie z naturą.
 • Rozbudzenie ciekawości poznawczej, wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 • Rozbudzenie motywacji dzieci do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia.
 • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci.
 • Radość i zadowolenie dzieci podczas działań projektowych.
 • Wzrost świadomości zdrowotnej rodziców i poprawa odporności dzieci
 • Wzrost kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

6 OL

 7 OL

 

NAJWIĘKSZY SUKCES W PROJEKCIE:

 1. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w realizację Programu Edukacji Ekologicznej i Terenowej,
 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci, zahartowanie naszych wychowanków, polepszenie odporności organizmu,
 3. Satysfakcja i zadowolenie dzieci z udziału w zajęciach,
 4. Rozbudzenie zamiłowania do otaczającej przyrody, uwrażliwienie na jego degradacje, wzrost świadomości ekologicznej.

 

 

Miło nam poinformować, że nasz Projekt został wybrany przez Narodową Agencję FRSE (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) jako przykład godny upowszechnienia, ze względu na interesującą tematykę, dobrze dobraną grupę uczestników oraz ciekawe efekty osiągnięte podczas realizacji. Projekt jest przykładem dobrych praktyk w publikacjach FRSE i dystrybuowany w czasie konferencji dotyczących projektów systemowych.

 

 Comenius logo


 

  Przedszkole Niepubliczne MISIOLANDIA
     profil artystyczno-językowy
  ul. Łowicka 45, 85-776 Bydgoszcz
  tel./fax (52) 320-20-98

  www.misiolandia.pl

banermail3