Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

dwujęzyczne niepubliczne przedszkole i żłobek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:45 – 8:00

Powitanie dzieci.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Wspólnie przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące grupę.

Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

Przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00

Śniadanie

Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00 - 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo – estetycznej, zdrowotnej, plastycznej, ruchowej.

Zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia logopedyczne.

10:30-11:30

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

11.30 - 12.00

II Śniadanie

12.20 - 13.40

Dzieci młodsze:

Odpoczynek dzieci młodszych, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

Dzieci starsze:

Zajęcia popołudniowe z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

Zajęcia z j. angielskiego, zabawy i gry językowe.

Zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy konstrukcyjne, badawcze i ruchowe. 

Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

Praca z dzieckiem w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

13:30 - 14.00

Obiad

14.00 - 17.00

Zabawy doskonalące, konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną.

Gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali.                                                                      

Indywidualna praca stymulacyjna, rozwijająca kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi.

Pobyt na świeżym powietrzu.

Kontakty indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

(*) Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

 


 

  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIOLANDIA
                 ul. Łowicka 45,  85-776 Bydgoszcz
                        tel. +48 52 320-20-98

                           www.misiolandia.pl

                    banermail3