Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

dwujęzyczne niepubliczne przedszkole i żłobek

PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

przygotowanie01Do zadań naszego przedszkola należy wyrównywanie startu szkolnego, a więc takie przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych, aby wszystkie dzieci w klasie I miały równe szanse. Dążymy to tego, żeby każde dziecko osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego jaki umożliwi mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej. Wymaga to indywidualnego spojrzenia na dziecko i bardzo dobrego poznania go, czemu służy diagnoza poziomu dojrzałości szkolnej. 

W przedszkolu wprowadziliśmy procedury wczesnego wspomagania dzieci oraz narzędzia diagnostyczne, które ukierunkują pracę nauczycieli i ułatwią wykonanie tego zadania. Nauczyciele w grupach najstarszych przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole we wrześniu, aby zaplanować pracę indywidualną w ciągu całego roku szkolnego. Podjęte działania oraz zabawy i zajęcia podczas pracy wyrównawczej są dostosowane do możliwości dziecka tak, aby pozwalały osiągnąć mu sukces. Rodzice są informowani o wynikach diagnozy i zapoznają się z Planem pracy indywidualnej z ich dzieckiem. 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI ANGLOJĘZYCZNEJ W SZKOLE!!!

 MISIOLANDIA - codzienny angielski w szkole podstawowej to projekt skierowany do dzieci kończących przedszkole o profilu językowym takie jak Przedszkole Niepubliczne MISIOLANDIA. Projekt polega na kontynuacji nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Przygotowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 43 w Bydgoszczy przy ul. Łowicka 45. Zakłada, że zajęcia językowe odbywają się codziennie w ramach siatki godzin klasy, w łącznym wymiarze dodatkowych 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Realizowane zajęcia stanowią integralną część programu edukacyjnego. Podobnie jak w przedszkolu, językiem komunikacji jest wyłącznie angielski. W ramach projektu stwarzamy warunki do dalszego rozwijania kompetencji językowych, między innymi wykorzystując metodę CLIL, która polega na integrowaniu treści zawartych w podstawie programowej poszczególnych klas z językiem obcym. Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi aktywnościami...

fanpage MISIOLANDIA - angielski w szkole

       

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA MISIOLANDIA?

Wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową dziecka do przedszkola dostępną w zakładce dla rodziców.

Wypełnioną Kartę zgłoszeniową można przesłać mailem lub złożyć osobiście (prosimy o telefoniczne umówienie godziny). Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 


 

  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIOLANDIA
                 ul. Łowicka 45,  85-776 Bydgoszcz
                        tel. +48 52 320-20-98

                           www.misiolandia.pl

                    banermail3